Chào Mừng Đến Với Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa

“Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa là một Giáo Xứ Công Giáo trong Giáo Phận Knoxville luôn tôn thờ một Thiên Chúa, tuân theo Giáo Luật và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo, thực thi đức bác ái với tha nhân, loan báo và phổ biến rộng rãi Tin Mừng cho tất cả mọi người, duy trì những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam, bảo tồn, phát huy tinh thần văn hoá và ngôn ngữ dân tộc Việt, và không tham gia các đảng phái mà Giáo Hội không cho phép.” (Nội Quy Giáo Xứ, II:5-6).

Welcome to The Church of Divine Mercy

“The Church of Divine Mercy is the personal Catholic Parish to serve Vietnamese community in the Diocese of Knoxville which always worships the Trinitarian God, follows Canon Law and Church teaching and practices charity towards others with the purpose to announce and propagate the Gospel to everyone, to maintain the beautiful traditions of the Vietnamese Church and to preserve and promote the Vietnamese culture and language.”

THÔNG BÁO

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Chúa Nhật 05/01/2022

Bài đọc 1: HCBMCG.

Bài đọc 2: HCBMCG.

Dâng của lễ: HCBMCG.

Giúp Lễ: Anh Nguyễn, Toàn, An
                  Nguyễn, Việt Đinh, Khang Việt

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật 8/5/22 CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH. Cầu cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ. Thánh Lễ Thêm Sức. Cv 13, 14. 43-52 ; Kh 7, 9.14b-17 ; Ga 10, 27-30.

Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.

 

 

Thứ Hai 9/5/22 Tuần 4 Phục Sinh; Cv 11, 19-26 ; Ga 10, 22-30.
Thứ Ba 10/5/22 Th. Đamien Môlôkai, lm; 1 Cr 15,1-8 ; Ga 14, 6-14.
Thứ Tư 11/522 Tuần 4 Phục Sinh; biệt kính Thánh Giuse; Cv 12,24-13,5a ; Ga 12,44-50.
hứ Năm 12/5/22; Th. Nêrêô và Th. Achilêô, tđ; Thánh Pancratiô, tđ; Cv 13, 13-25 ; Ga 13, 16-20.
Thứ Sáu 13/5/22 Đức Mẹ Fatima; Cv 13, 26- 33 ; Ga 14, 1-6.
Thứ Bảy 14/5/22 THÁNH MATHIA, tông đồ, lễ kính; Cv 1,1517.20-26 ; Ga 15,9-17.
8:00 am:  

6:00 pm: CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH.

GIỜ LỄ

Chúa Nhật

9:00 am

Thứ Bảy

6:00 pm

Thứ 2 – Thứ 7

8:00 am

Văn Phòng Giáo Xứ

9:00 am – 4:00 pm

Sinh Hoạt

Giáo Lý: 10:30 – 11:15 am

TNTT: 11:30 – 12:30 pm

Việt Ngữ: 12:45 – 1:30 am

Chầu Thánh Thể

Chúa nhật đầu tháng

8:30 AM

Giải Tội

Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.

Xức Dầu

Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317