GIÁO XỨ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

KNOXVILLE, TENNESSEE

Chào Mừng Đến Với Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa

“Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa là một Giáo Xứ Công Giáo trong Giáo Phận Knoxville luôn tôn thờ một Thiên Chúa, tuân theo Giáo Luật và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo, thực thi đức bác ái với tha nhân, loan báo và phổ biến rộng rãi Tin Mừng cho tất cả mọi người, duy trì những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam, bảo tồn, phát huy tinh thần văn hoá và ngôn ngữ dân tộc Việt, và không tham gia các đảng phái mà Giáo Hội không cho phép.” (Nội Quy Giáo Xứ, II:5-6).

Welcome to The Church of Divine Mercy

“The Church of Divine Mercy is the personal Catholic Parish to serve Vietnamese community in the Diocese of Knoxville which always worships the Trinitarian God, follows Canon Law and Church teaching and practices charity towards others with the purpose to announce and propagate the Gospel to everyone, to maintain the beautiful traditions of the Vietnamese Church and to preserve and promote the Vietnamese culture and language.”

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Online (trực tiếp)

1. Thứ Hai – Thứ Bảy: 8:00 am.
2. Lễ Vọng Chúa Nhật: 6:00 pm.
3. Chúa Nhật: 8:30  & 10:00 am.

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật 25/4/21 CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH; CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH; cầu cho ơn gọi thiên triệu linh mục tu sĩ nam nữ. Cv 4, 8-12 ; 1 Ga 3,1-2 ; Ga 10,11-18.
Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.
Thứ Hai 26/4/21 Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh; Cv 11,1-18 ; Ga 10,1-10.
Thứ Ba 27/4/21 Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh; Cv 11,19-26 ; Ga 10,22-30.
Thứ Tư 28/4/21 Th. Phêrô Chanel, lmtđ; Th. Luy Grignion Monfort, lm; biệt kính Thánh Giuse; Cv 12,24- 13,5a ; Ga 12,44-50.
LH Timôthêu Lộc; Giacôbê Thể.
Thứ Năm 29/4/21; Th. Catarina Siêna, tnts; lễ nhớ; Cv 13,13-25 ; Ga 13,16-20.
Thứ Sáu 30/4/21 Th. Piô V, gh; ngày quốc hận. Cv 13,26-33 ; Ga 14,1-6.
Thứ Bảy 01/5/21 Th. Giuse thợ; tháng hoa kính Đức Mẹ. Cv 13,44-52 ; Ga 14,7-14 (hay lễ về thánh Giuse : St 1,26-2,3 [hay C1 3,14-15.17.23-24] ; Mt 13,54- 58).

8:00 am:

9:00 pm: CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH.

GIỜ LỄ

Chúa Nhật
8:30 am
10:00 am
Thứ Bảy
6:00 pm
Thứ 2 – Thứ 7
8:00 am
Văn Phòng Giáo Xứ
9:00 am – 4:00 pm
Sinh Hoạt
Giáo Lý: 10:30 – 11:15 am
TNTT: 11:30 – 12:30 pm
Việt Ngữ: 12:45 – 1:30 am
Chầu Thánh Thể
Chúa nhật đầu tháng
8:30 AM
Giải Tội
Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.
Xức Dầu
Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317