CÁC BÀI ĐỌC 4/12/2022

BÀI ĐỌC Is 11, 1-10 Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và...

CÁC BÀI ĐỌC 27/11/2022

BÀI ĐỌC 1: Is 2, 1-5 Trích sách Tiên tri Isaia. Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều...

TĨNH TÂM – GIẢI TỘI MÙA VỌNG

Để chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh 2022, Giáo xứ sẽ có giải tội chung Mùa Vọng vào tối Thứ Tư 14-12-2022 @ 7:00 – 9:00 pm.  Tối Thứ Hai và Thứ Ba 12 -13/12/2022 Giáo xứ có buổi tĩnh tâm do Linh Mục Hùng, CSsR, Dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn và thuyết trình vào...

LỄ  MẸ  VÔ  NGHIỄM NGUYÊN  TỘI

Thứ Năm 8-12-2022 là Lễ Đức Mẹ Vô Nghiễm Nguyên Tội, lễ trọng và buộc. Giáo Xứ sẽ có các thánh lễ: Thứ Tư:       7:00 pm. Thứ Năm:    8:15 am.                      7:00...