CÁC BÀI ĐỌC 26/03/2023

BÀI ĐỌC 1: Ed 37, 12-14 Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa, lúc Ta mở cửa mồ các...

CHA XỨ ĐI VẮNG

Dòng Đồng Công mới có một Tu sĩ Mathew M. Phạm Kim Thạch, CRM vừa mới được Chúa gọi về và sẽ an táng vào tuần tới. Cha xứ sẽ về Nhà Dòng tại Missouri để dâng lễ an táng cho Thầy Thạch, CRM ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật 19-3-2023 và sẽ trở lại Nhà Xứ vào tối Thứ Sáu. Do...

CÁC BÀI ĐỌC 19/03/2023

BÀI ĐỌC 1: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bêlem, vì Ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua”. Khi...