BÀI ĐỌC 1: Hc 27, 5-8
Trích sách Huấn Ca.
Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào,
thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói
kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn
gian nan thì thử những người công chính. Xem trái liền
biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng
lòng người như thể ấy. Đừng ca tụng người nào trước
khi nghe người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của
con người.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: : 1 Cr 15, 54-58
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô
Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự
trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép
rằng: “Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng”. “Hỡi tử
thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc
độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế
lực của tội là lề luật”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã
ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh em thân mến, anh em
hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy luôn luôn
thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết rằng
công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng phí
trong Chúa.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: : Lc 6, 39-45
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn
này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả
hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn
Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn
hảo rồi. “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn
cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao
ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để
tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính
ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ
giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi
bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh
em ngươi. “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và
ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt.
Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái
được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho
nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều
lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy
lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng
mới nói ra”

Đó là lời Chúa.