BÀI ĐỌC 1: Is 43, 16-21

Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa là Đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới
dòng nước; Chúa là Đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh
và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không chỗi dậy nữa;
chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán:
“Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, và đừng để ý đến
việc thời xưa nữa. Đây Ta sẽ làm những cái mới và giờ
đây chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ
mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô
khan. Thú đồng, muông rừng và chim đà sẽ ca tụng Ta,
vì Ta đã làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có
sông, để dân yêu quý của Ta có nước uống; Ta đã tác
tạo dân này cho Ta, nó sẽ ca ngợi Ta”. Đó là lời
Chúa.

BÀI ĐỌC II: Pl 3, 8-14
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Philipphê.
Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua
thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu
Kitô, Chúa tôi. Vì Người, tôi đành chịu thua thiệt, và
coi mọi sự như phân bớn, để lợi được Đức Kitô, và
được ở trong Người, không phải do sự công chính của
tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức
Giêsu Kitô: sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công
chính bởi đức tin để nhận biết Người và quyền lực
phục sinh của Người, để thông phần vào sự đau khổ
của Người và trở nên giống Người trong sự chết, với
hy vọng từ cõi chết được sống lại. Không phải là tôi đã
đạt đến cùng đích, hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi
đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi vì chính tôi cũng đã
được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến,
chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi
đinh ninh một điều là quên hẳn đàng sau, mà hướng về
phía trước, tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn
kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Đức Giêsu
Kitô. Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Ga 8, 1-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng
sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng
Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy.
Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu
phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng
đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa
Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại
tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném
đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?” Họ nói thế có ý gài bẫy
Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi
xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi

mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: “Ai trong các
ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. Và
Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ
rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều
tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người
thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng
thẳng dậy và bảo nàng: “Hỡi thiếu phụ, những người
cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?” Nàng
đáp: “Thưa Thầy, không có ai”. Chúa Giêsu bảo: “Ta
cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ
nay đừng phạm tội nữa”. Đó là lời Chúa.