CHA XỨ ĐI VẮNG

Dòng Đồng Công mới có một Tu sĩ Mathew M. Phạm Kim Thạch, CRM vừa mới được Chúa gọi về và sẽ an táng vào tuần tới. Cha xứ sẽ về Nhà Dòng tại Missouri để dâng lễ an táng cho Thầy Thạch, CRM ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật 19-3-2023 và sẽ trở lại Nhà Xứ vào tối Thứ Sáu. Do...

CHIẾN DỊCH KINH MÂN CÔI CẦU CHO ĐGH PHANXICÔ

Nhân dịp Đức Giáo Hoàng Phanxicô kỷ niệm 10 năm đăng quang Giáo Hoàng, Toà Thánh có đưa chiến dịch cùng đọc Kinh Mân Côi cầu cho Đức Giáo Hoàng trong suốt Thứ Hai 13-3-2023. Ngoài việc đọc Kinh Mân Côi, còn cũng có thể cùng đốt một cây nến cầu nguyện cho Ngài. Xin vào...

CHÉN CƠM TÌNH THƯƠNG

Trong Mùa Chay Thánh 2023 cùng với toàn thể Giáo Phận Knoxville, Giáo xứ Lòng Chúa Thương  Xót sẽ cùng nhau thi hành “Chiến Dịch Chén Cơm Tình Thương” (Lenten Rice Bowl) trợ giúp cho anh chị em nghèo đói. “Miếng khi đói bằng gói khi no.” Xin quý vị rộng tay chia sẻ...

RỬA TỘI TRẺ EM THÁNG 4

Tháng Tư này, Giáo Xứ sẽ có rửa tội cho các trẻ em vào sau thánh lễ Chúa Nhật tuần thứ 4 ngày 23-4-2023. Cha Mẹ và người đỡ đầu phải đến học Giáo Lý Rửa Tội vào tối Thứ Bảy hôm trước lúc 6:30 pm. Xin nộp đơn cho Văn Phòng Giáo Xứ càng sớm càng...

KHÔNG KIÊNG THỊT

Thứ Sáu 17-3-2023 này là Lễ Thánh Patrick  (St. Patrick’s Day), Đức Cha Stika đã chuẩn chước cho toàn thể giáo dân trong Giáo Phận Knoxville khỏi phải kiêng thịt. Thế nhưng, ai hãm mình kiêng thịt vẫn tốt hơn.