TĨNH TÂM – GIẢI TỘI MÙA VỌNG

Để chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh 2022, Giáo xứ sẽ có giải tội chung Mùa Vọng vào tối Thứ Tư 14-12-2022 @ 7:00 – 9:00 pm.  Tối Thứ Hai và Thứ Ba 12 -13/12/2022 Giáo xứ có buổi tĩnh tâm do Linh Mục Hùng, CSsR, Dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn và thuyết trình vào...

LỄ  MẸ  VÔ  NGHIỄM NGUYÊN  TỘI

Thứ Năm 8-12-2022 là Lễ Đức Mẹ Vô Nghiễm Nguyên Tội, lễ trọng và buộc. Giáo Xứ sẽ có các thánh lễ: Thứ Tư:       7:00 pm. Thứ Năm:    8:15 am.                      7:00...

ĐÈN  GIÁNG  SINH

Để chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh 2022, năm nay, Giáo Xứ sẽ có dự tính sẽ làm hang đá và treo đèn. Bởi đó, gia đình nào có thừa các điện giây LED mới, xin cho Giáo Xứ xin.

PHÂN  ƯU

Giáo Xứ nhận được tin, gia đình Chị Phạm Thị Hoa, Hội Trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có thân mẫu là Cụ Bà Têrêsa Tại Thị Sa, vừa mới qua đời ngày 9-11-2022 tại Đồng Nai, VN, hưởng thọ 103 tuổi.  Giáo Xứ thành kính phân ưu với tang quyến. Xin Chúa Kitô, Đấng chiến...

CHA  XỨ  ĐI  VẮNG

Cha xứ sẽ đi dâng lễ an táng cho người thân vừa mới qua đời bên California từ Thứ Tư 16-11-2022 và sẽ trở lại Giáo xứ vào đêm Thứ Sáu 26-11-2022. Do đó, Giáo xứ sẽ không có Thánh lễ ngày thường trong những ngày Cha xứ vắng nhà. Ngoài ra, Giáo xứ chỉ có một Thánh lễ...