LỄ THANKSGIVING TẠ ƠN THÀNH LẬP GIÁO XỨ

Thứ Năm 25-11-2021 là Ngày Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ và cũng là ngày mà Giáo Xứ Lòng Thương Xót sẽ mừng kỷ niệm 7 năm thành lập giáo xứ. Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ long trọng mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và tạ ơn Thiên Chúa đã cho giáo xứ được chính thức thành lập được 7...

ĐÈN GIÁNG SINH

Để chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh 2021, năm nay, Giáo Xứ sẽ có dự tính sẽ làm hang đá và treo đèn. Bởi đó, gia đình nào có thừa các điện giây LED mới, xin cho Giáo Xứ xin.

HỌP HỘI ĐỒNG GIÁO
XỨ

Chúa Nhật 21-11-2021, vào lúc 10:15 am, xin mời quý vị trong Hội Đồng Thường Vụ, Hội Đồng Tài Chánh và các vị đại diện các hội đoàn, ban nghành trong giáo xứ đến họp phiên họp Hội Đồng Giáo Xứ.

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa Nhật thứ hai hằng tháng, Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa sẽ có một giờ Chầu Thánh Thể để tôn thờ, cảm tạ chúc tụng và đền tạ Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể trước thánh lễ Chúa Nhật. Khởi đầu lúc 8:30...

HỌP HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ

Chúa Nhật 14 – 2021, vào lúc 10:15 am, xin mời quý vị trong Hội Đồng Thường Vụ, Hội Đồng Tài Chánh và các vị đại diện các hội đoàn, ban nghành trong giáo xứ đến họp phiên họp Hội Đồng Giáo Xứ.