TỔNG KẾT XIN KHẤN VÀ XIN LỄ ĐỨC MẸ FATIMA THÁNH DU

Trong thường gian Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du đến thăm viếng Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa chúng ta. Tổng kết hòm xin khấn và xin lễ:Xin lễ: 15 lễ – $1,050.Xin khấn: $4,005Các Cha Dòng Đồng Công sẽ dâng các thánh lễ với những ý chỉ. Còn các ý chỉ xin khấn...

GIẢI TỘI MÙA CHAY

Giáo xứ sẽ có ngày giải tội chung vào tối Thứ Tư 30-3- 2022 từ 7:00 – 9:00 pm, chuẩn bị cho Đại Lễ Phục Sinh. Ngoài ra, muốn xưng tội ngoại lệ, xin liên lạc với Cha Xứ.

TĨNH TÂM MÙA CHAY

Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa (Sacred Heart Parish) tại Nhà Thờ Chính Toà Giáo Phận Knoxville sẽ có hai ngày tĩnh tâm Mùa Chay bằng Anh Ngữ vào tối 7:00 pm.

CUNG NGHINH
ĐỨC MẸ FATIMA THÁNH DU

Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du sẽ đến viếng thăm giáo xứ Lòng Thương XótChúa. Thánh Tượng này là một trong những tượng được Chị Thánh Lucia, một trong 3 trẻ được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, mưu tả để điêu khắc. Nhà Thờ sẽ mở cửa để cho giáo dân chầu, cầu nguyện và...

THÁNG BA THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người...