Tuần tới, Cha Xứ sẽ tham dự cuộc Học Hội Thường Niên của các Linh Mục Giáo Phận Knoxville tại Gattingburg, TN. Do đó, Giáo Xứ sẽ không có Thánh Lễ ngày thường. Sẽ chỉ có Thánh Lễ vào tối Thứ Bảy và sáng Chúa Nhật.