Ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật, Cha Xứ sẽ đi vắng nghỉ hè một tuần và sẽ trở lại Nhà Xứ vào tối Thứ Bảy 17 – 4 – 2021. Do đó, sẽ không có thánh lễ hằng ngày và lễ vọng Chúa Nhật tối Thứ Bảy. Giáo Xứ sẽ chỉ có hai (2) thánh lễ vào sáng Chúa Nhật 18 – 4 – 2021.