Cha xứ sẽ đi dâng lễ an táng cho người thân vừa mới qua đời bên California từ Thứ Tư 16-11-2022 và sẽ trở lại Giáo xứ vào đêm Thứ Sáu 26-11-2022. Do đó, Giáo xứ sẽ không có Thánh lễ ngày thường trong những ngày Cha xứ vắng nhà. Ngoài ra, Giáo xứ chỉ có một Thánh lễ Chúa Nhật: