Cha Xứ sẽ đi về Nhà Dòng Đồng Công tại Carthage, Missouri để cấm phòng tĩnh tâm một tuần từ Thứ Ba 18 – 5 – 2021 và sẽ trở lại Nhà Xứ vào tối Thứ Ba 26 – 5 – 2021. Do đó, sẽ không có thánh lễ hằng ngày và lễ vọng Chúa Nhật tối Thứ Bảy 22 – 5 – 2021. Giáo Xứ sẽ chỉ có một (1) thánh lễ vào sáng Chúa Nhật 23 – 5 – 2021 vào lúc 6:00 pm do Cha Nghĩa chủ tế.