Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du sẽ đến viếng thăm giáo xứ Lòng Thương Xót
Chúa. Thánh Tượng này là một trong những tượng được Chị Thánh Lucia, một trong 3 trẻ được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, mưu tả để điêu khắc. Nhà Thờ sẽ mở cửa để cho giáo dân chầu, cầu nguyện và viếng
thăm Đức Mẹ từ Thứ Năm 24-3-2022 đến Chúa Nhật 27-3-2022 từ 7:30 am – 7:00 pm. Cách riêng, sáng Chúa Nhật 27-3-2022, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh Đức Mẹ vào 9:00 am.