Để chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh 2021, Giáo xứ sẽ có giải tội chung Mùa Vọng vào tối Thứ Tư 15-12-2021 @ 7:00 – 9:00 pm.