Từ Chúa Nhật 20/6/2021, các em trong Lớp Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ lần đầu đã học năm ngoái trước COVID-19 sẽ trở lại học để chuẩn bị cho xưng tội và rước lễ sau thánh lễ 10:00 am. Các phụ huynh cũng phải có mặt để giúp cho các em làm việc xét mình, tập xưng tội, và việc đền tội.