HÌNH ẢNH

First Communion Slideshow 2022

Kiệu Lòng Thương Xót Chúa 2022

CUNG NGHINH ĐỨC MẸ THÁNH DU FATIMA
Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa
First Communion 07/11/2021
Đức Cha Stika Về Giáo Xứ 01/12/2020