Thứ Bảy 1-1-2022 là Lễ Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa và cũng là Ngày Tết Dương Lịch, lễ trọng. Kính mời mọi người cùng đến tham dự thánh lễ biệt kính Mẹ Maria với đặc ân là Mẹ Thiên Chúa và cũng là cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta được bước sang một năm mới 2022 với biết bao những hồng ân trong năm vừa qua và cũng là xin Chúa tiếp tục thương ban các ơn cần thiết cho năm 2022.