Thứ Năm 25-11-2021 là Ngày Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ và cũng là ngày mà Giáo Xứ Lòng Thương Xót sẽ mừng kỷ niệm 7 năm thành lập giáo xứ. Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ long trọng mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và tạ ơn Thiên Chúa đã cho giáo xứ được chính thức thành lập được 7 năm. Sau thánh lễ, sẽ có cuộc chung vui và Karaoke. Xin mỗi gia đình làm một món ăn để chung vui với toàn thể giáo xứ.