LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 26/03/2023

BÀI ĐỌC 1: Ed 37, 12-14 Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa, lúc Ta mở cửa mồ các ngươi, và...

CÁC BÀI ĐỌC 19/03/2023

BÀI ĐỌC 1: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: "Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bêlem, vì Ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua". Khi (họ) vào nhà,...

CÁC BÀI ĐỌC 12/03/2023

BÀI ĐỌC 1: Xh 17, 3-7 Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn nàn với ông Môsê rằng: "Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai-cập, để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vầy". Môsê kêu lên cùng Chúa...

CÁC BÀI ĐỌC 05/03/2023

BÀI ĐỌC 1: St 12, 1-4a Trích sách Sáng Thế. Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: "Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm...

CÁC BÀI ĐỌC 26/02/2023

BÀI ĐỌC 1: St 2, 7-9; 3, 1-7 Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ...

CÁC BÀI ĐỌC 19/02/2023

BÀI ĐỌC 1: Lv 19, 1-2. 17-18 Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Đừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi...

CÁC BÀI ĐỌC 12/02/2023

BÀI ĐỌC 1: Hc 15, 16-21 Trích sách Huấn Ca. Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới răn là tuỳ ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì giơ tay ra trên đó. Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và...

CÁC BÀI ĐỌC 05/02/2023

BÀI ĐỌC 1: Is 58, 7-10 Trích sách Tiên tri Isaia. Này đây Chúa phán: "Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như...

CÁC BÀI ĐỌC 29/01/2023

BÀI ĐỌC 1: Xp 2, 3; 3, 12-13 Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống...

CÁC BÀI ĐỌC 22/01/2023

BÀI ĐỌC 1: Gen 1,14-18 Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa còn phán: "Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã...