LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 9/5/2021

BÀI ĐỌC 1: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48Trích sách Tông đồ Công vụ.Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô rađón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrôliền đỡ ông dậy và nói rằng: "Xin ông chỗi dậy, vìchính tôi cũng chỉ là người". Phêrô lên tiếng nói...

CÁC BÀI ĐỌC 2/5/2021

BÀI ĐỌC 1: Cv 9, 26-31Trích sách Tông đồ Công vụ.Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolôtìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi ngườiđều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ.Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuậtlại cho các ông biết...

CÁC BÀI ĐỌC 25/4/2021

BÀI ĐỌC 1: Cv 4, 8-12Trích sách Tông đồ Công vụ.Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy ThánhThần, đã nói: "Thưa chư vị Thủ lãnh toàn dân và Kỳlão, xin hãy nghe, nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem raxét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, vềcách thức mà con...

CÁC BÀI ĐỌC 18/4/2021

BÀI ĐỌC 1: Cv 3, 13-15. 17-19Trích sách Tông đồ Công vụ.Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: "Thiên ChúaAbraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp,Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danhChúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng mà anh em đã nộp vàchối bỏ trước mặt...

CÁC BÀI ĐỌC 11/4/2021

BÀI ĐỌC 1: Cv 4, 32-35Trích sách Tông đồ Công vụ.Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâmnhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song đểmọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cảmà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta,...

CÁC BÀI ĐỌC 28/3/2021

RƯỚC LÁBÀI PHÚC ÂM: Mc 11, 1-10Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang quaBêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai mônđệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặtkia, vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó...

CÁC BÀI ĐỌC 21/3/2021

BÀI ĐỌC 1: Gr 31, 31-34Trích sách Tiên tri Giêrêmia.Chúa phán: "Đây tới ngày Ta ký kết giao ước mớivới nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giốngnhư giao ước Ta đã ký kết với tổ phụ của chúng trongngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập; giaoước ấy chính...

CÁC BÀI ĐỌC 28/2/2021

BÀI ĐỌC 1: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18Trích sách Sáng Thế.Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nóivới ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông đáp lại: "Dạ,con đây". Chúa nói: "Ngươi hãy đem Isaac, đứa conmột yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đóngươi sẽ dâng nó...

CÁC BÀI ĐỌC 21/2/2021

BÀI ĐỌC 1: St 9, 8-15Trích sách Sáng Thế.Đây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cáiông rằng: "Đây Ta ký kết giao ước của Ta với cácngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đangsống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cảnhững thú vật đang sống trên mặt...

CÁC BÀI ĐỌC 14/2/2021

BÀI ĐỌC 1: Lv 13, 1-2. 44-46Trích sách Lêvi.Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: "Nếu ngườinào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường,hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng, đó là dấubệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế Aaron, hoặc đếnmột vị nào trong các con...