LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 1/08/2021

BÀI ĐỌC 1: Xh 16, 2-4. 12-15Trích sách Xuất Hành.Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cáiIsrael kêu trách Môsê và Aaron, họ nói với hai ôngrằng: "Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tayChúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê.Tại sao các ông dẫn...

CÁC BÀI ĐỌC 25/07/2021

BÀI ĐỌC 1: 2 V 4, 42-44Trích sách Các Vua quyển thứ hai.Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-salisamang đến dâng cho Êlisê, người của Thiên Chúa, bánhđầu mùa, hai mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầumùa. Người của Thiên Chúa liền nói: "Xin dọn chodân chúng ăn"....

CÁC BÀI ĐỌC 18/07/2021

BÀI ĐỌC 1: Gr 23, 1-6Trích sách Tiên tri Giêrêmia.Chúa phán: "Khốn cho các mục tử làm tản mát vàxâu xé đoàn chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên ChúaIsrael phán cùng các mục tử chăn dắt dân Ta rằng:"Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nomđoàn chiên Ta". Chúa lại...

CÁC BÀI ĐỌC 11/07/2021

BÀI ĐỌC 1: Am 7, 12-15Trích sách Tiên tri Amos.Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel)nói cùng Amos rằng: "Hỡi tiên tri, người hãy trốn sangđất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tụcnói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và làđền thờ...

CÁC BÀI ĐỌC 27/6/2021

BÀI ĐỌC 1: Kn 1, 13-15; 2, 23-25Trích sách Khôn Ngoan.Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vuimừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọisự cho có. Người tạo dựng mọi sự trên mặt đất đềulành mạnh, chúng không có nọc độc sự chết, và khôngcó địa ngục ở trần...

CÁC BÀI ĐỌC 20/6/2021

BÀI ĐỌC 1: G 38, 1. 8-11Trích sách Gióp.Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióprằng: "Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởilòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mâylàm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khănbọc con trẻ? Ta đã vạch biên giới chung...

CÁC BÀI ĐỌC 13/6/2021

BÀI ĐỌC 1: Ed 17, 22-24Trích sách ngôn sứ Êdêkien.Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽlấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nótrên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núicao của Israel. Nó sẽ trổ cành và...

CÁC BÀI ĐỌC 6/6/2021

BÀI ĐỌC 1: Xh 24, 3-8Trích sách Xuất Hành.Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dânchúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, vàtoàn dân đồng thanh thưa rằng: "Chúng tôi xin thi hànhmọi lời Chúa đã phán". Vậy Môsê ghi lại tất cả nhữnglời của Chúa. Và sáng...

CÁC BÀI ĐỌC 30/5/2021

BÀI ĐỌC 1: Đnl 4, 32-34. 39-40Trích sách Đệ Nhị Luật.Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươihãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi ThiênChúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời nàyđến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại nhưthế này...