LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 5/8/2022

BÀI ĐỌC 1: Cv 13, 14. 43-52 Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền...

CÁC BÀI ĐỌC 5/1/2022

BÀI ĐỌC 1: Cv 5, 27b-32. 40b-41 Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: "Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm cho...

CÁC BÀI ĐỌC 04/24/2022

BÀI ĐỌC 1: Cv 5, 12-16 Trích sách Tông đồ Công vụ.Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việcphi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hànhlang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn vớicác tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài....

CÁC BÀI ĐỌC 04/10/2022

RƯỚC LÁ BÀI PHÚC ÂM: Lc 19, 28-4Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Vàxảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania,giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đivà bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt...

CÁC BÀI ĐỌC 04/03/2022

BÀI ĐỌC 1: Is 43, 16-21 Trích sách Tiên tri Isaia.Chúa là Đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dướidòng nước; Chúa là Đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binhvà dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không chỗi dậy nữa;chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán:"Các ngươi đừng nhớ...

CÁC BÀI ĐỌC 03/27/2022

BÀI ĐỌC 1: Gs 5, 9a. 10-12Trích sách Giosuê.Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng:"Hôm nay, Ta đã cất sự dơ nhớp của Ai-cập khỏi cácngươi!" Con cái Israel tạm trú tại Galgali và mừng LễVượt Qua vào ban chiều ngày mười bốn trong tháng, trêncách đồng Giêricô....

CÁC BÀI ĐỌC 20/3/2022

BÀI ĐỌC 1: Xh 3, 1-8a. 13-15Trích sách Xuất Hành.Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc làGiêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc,đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ravới ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn...

CÁC BÀI ĐỌC 03/06/2022

BÀI ĐỌC 1: Đnl 26, 4-10 Trích sách Đệ Nhị Luật.Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Thầy tư tếnhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bànthờ của Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nóitrước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: "Tổ phụ con làAramêô du mục đã đi xuống...

CÁC BÀI ĐỌC 02/27/2022

BÀI ĐỌC 1: Hc 27, 5-8Trích sách Huấn Ca.Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào,thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nóikẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còngian nan thì thử những người công chính. Xem trái liềnbiết cây thế nào,...

CÁC BÀI ĐỌC 02/20/2022

BÀI ĐỌC 1: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23Trích sách Samuel quyển thứ nhất.Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩtinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắtĐavít. Ban đêm Đavít và Abisai đến nơi quân sĩ (của vua)đóng, và thấy Saolê đang nằm...