LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 4/12/2022

BÀI ĐỌC Is 11, 1-10 Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và...

CÁC BÀI ĐỌC 27/11/2022

BÀI ĐỌC 1: Is 2, 1-5 Trích sách Tiên tri Isaia. Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều...

CÁC BÀI ĐỌC 20/11/2022

BÀI ĐỌC 1: 2 Sm 5, 1-3 Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng: "Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel....

CÁC BÀI ĐỌC 13/11/2022

BÀI ĐỌC 1: Ml 4, 1-2a Trích sách Tiên tri Malakhi. "Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả, Chúa các đạo binh phán như...

CÁC BÀI ĐỌC 6/11/2022

BÀI ĐỌC 1: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14 Trích sách Macabê quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: "Bệ hạ còn hỏi...

CÁC BÀI ĐỌC 30/10/2022

BÀI ĐỌC 1: Kn 11, 23 - 12, 2 Trích sách Khôn Ngoan. Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi...

CÁC BÀI ĐỌC 23/10/2022

BÀI ĐỌC 1: Is 60, 1-6 Trích sách Tiên Tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa...

CÁC BÀI ĐỌC 16/10/2022

BÀI ĐỌC 1: Xh 17, 8-13 Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel tại Raphiđim, Ông Môsê nói với ông Giosuê rằng: "Ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalec: ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên...

CÁC BÀI ĐỌC 2/10/2022

BÀI ĐỌC 1: Kb 1, 2-3; 2, 2-4 Trích sách Tiên tri Khabacúc. Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa không cứu con sao? Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt...

CÁC BÀI ĐỌC 25/9/2022

BÀI ĐỌC 1: Am 6, 1a. 4-7 Trích sách Tiên tri Amos. Đây Chúa toàn năng phán: "Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài: ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn; và ca hát...