LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 28/3/2021

RƯỚC LÁBÀI PHÚC ÂM: Mc 11, 1-10Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang quaBêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai mônđệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặtkia, vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó...

CÁC BÀI ĐỌC 21/3/2021

BÀI ĐỌC 1: Gr 31, 31-34Trích sách Tiên tri Giêrêmia.Chúa phán: "Đây tới ngày Ta ký kết giao ước mớivới nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giốngnhư giao ước Ta đã ký kết với tổ phụ của chúng trongngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập; giaoước ấy chính...

CÁC BÀI ĐỌC 28/2/2021

BÀI ĐỌC 1: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18Trích sách Sáng Thế.Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nóivới ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông đáp lại: "Dạ,con đây". Chúa nói: "Ngươi hãy đem Isaac, đứa conmột yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đóngươi sẽ dâng nó...

CÁC BÀI ĐỌC 21/2/2021

BÀI ĐỌC 1: St 9, 8-15Trích sách Sáng Thế.Đây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cáiông rằng: "Đây Ta ký kết giao ước của Ta với cácngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đangsống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cảnhững thú vật đang sống trên mặt...

CÁC BÀI ĐỌC 14/2/2021

BÀI ĐỌC 1: Lv 13, 1-2. 44-46Trích sách Lêvi.Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: "Nếu ngườinào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường,hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng, đó là dấubệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế Aaron, hoặc đếnmột vị nào trong các con...

CÁC BÀI ĐỌC 7/2/2021

BÀI ĐỌC 1: G 7, 1-4. 6-7Trích sách Gióp.Bấy giờ Gióp nói rằng: "Khổ dịch là đời sống củacon người trên trái đất, ngày của họ giống như ngàycủa người làm công. Cũng như người nô lệ khát khaobóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiềncông thế nào, thì tôi cũng có...

CÁC BÀI ĐỌC 31/1/2021

BÀI ĐỌC 1: Đnl 18, 15-20Trích sách Đệ Nhị Luật.Môsê nói với dân chúng rằng: "Chúa là Thiên Chúacác ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa nhữnganh em các ngươi, một tiên tri như ta: các ngươi sẽnghe lời người, như các nguơi đã xin cùng Chúa làThiên Chúa các ngươi ở...

CÁC BÀI ĐỌC 17/1/2021

BÀI ĐỌC 1: Gn 3, 1-5. 10Trích sách Tiên tri Giona.Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hãy chỗi dậy vàđi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nóđiều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đếnNinivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn,rộng bằng ba...

CÁC BÀI ĐỌC 3/1/2021

Trích sách Tiên tri Isaia.Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sựsáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừngdậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vìu minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúađang đứng dậy, vì vinh quang...

CÁC BÀI ĐỌC 20/12/2020

BÀI ĐỌC 1: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16Trích sách Samuel quyển thứ hai.Khi ấy vua Đavít ngự trong đền và khi Chúa cho ôngđược bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thìvua nói với tiên tri Nathan rằng: "Ông thấy không? Ta ởtrong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn...