LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 15/01/2023

BÀI ĐỌC 1: Kn 4: 7-15 Trích sách Khôn Ngoan. Người công chính, dù có chết sớm, cũng được yên vui. Vì chưng, tuổi già đáng kính trọng không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoan, và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch....

CÁC BÀI ĐỌC 08/01/2023

BÀI ĐỌC 1: Is 60, 1-6 Trích sách Tiên tri Isaia.Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vìsự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đãbừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọcđịa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mìnhngươi Chúa đang...

CÁC BÀI ĐỌC 01/01/2023

BÀI ĐỌC:    Ds 6, 22-27 Trích sách Dân Số. Chúa phán cùng Môsê rằng: "Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: 'Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho...

CÁC BÀI ĐỌC 25/12/2022

BÀI ĐỌC Is 62, 11-12 Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa làm cho nghe thấy tận cùng cõi trái đất rằng: Hãy nói với thiếu nữ Sion: Này đây Đấng Cứu Độ ngươi đến. Người đem theo phần thưởng với Người và sự nghiệp trước mặt Người. Những người được Chúa cứu chuộc, người...

CÁC BÀI ĐỌC 18/12/2022

BÀI ĐỌC Is 7, 10-14 Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa". Và Isaia nói: "Vậy hãy nghe...

CÁC BÀI ĐỌC 11/12/2022

BÀI ĐỌC Is 35, 1-6a. 10 Trích sách Tiên tri Isaia. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng: Đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmel...

CÁC BÀI ĐỌC 4/12/2022

BÀI ĐỌC Is 11, 1-10 Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và...

CÁC BÀI ĐỌC 27/11/2022

BÀI ĐỌC 1: Is 2, 1-5 Trích sách Tiên tri Isaia. Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều...

CÁC BÀI ĐỌC 20/11/2022

BÀI ĐỌC 1: 2 Sm 5, 1-3 Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng: "Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel....

CÁC BÀI ĐỌC 13/11/2022

BÀI ĐỌC 1: Ml 4, 1-2a Trích sách Tiên tri Malakhi. "Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả, Chúa các đạo binh phán như...