LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 20/3/2022

BÀI ĐỌC 1: Xh 3, 1-8a. 13-15Trích sách Xuất Hành.Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc làGiêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc,đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ravới ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn...

CÁC BÀI ĐỌC 03/06/2022

BÀI ĐỌC 1: Đnl 26, 4-10 Trích sách Đệ Nhị Luật.Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Thầy tư tếnhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bànthờ của Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nóitrước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: "Tổ phụ con làAramêô du mục đã đi xuống...

CÁC BÀI ĐỌC 02/27/2022

BÀI ĐỌC 1: Hc 27, 5-8Trích sách Huấn Ca.Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào,thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nóikẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còngian nan thì thử những người công chính. Xem trái liềnbiết cây thế nào,...

CÁC BÀI ĐỌC 02/20/2022

BÀI ĐỌC 1: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23Trích sách Samuel quyển thứ nhất.Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩtinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắtĐavít. Ban đêm Đavít và Abisai đến nơi quân sĩ (của vua)đóng, và thấy Saolê đang nằm...

CÁC BÀI ĐỌC 13/2/2022

BÀI ĐỌC 1: Gr 17, 5-8Trích sách Tiên tri Giêrêmia.Đây Chúa phán: "Khốn thay cho kẻ tin tưởngngười đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còntâm hồn họ thì sống xa Chúa. Họ như cây cỏ tronghoang địa, không cảm thấy khi được hạnh phúc; họ ởnhững nơi khô cháy trong...

CÁC BÀI ĐỌC 02/06/2022

BÀI ĐỌC 1: Is 6, 1-2a, 3-8 Trích sách Tiên tri Isaia.Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngựtrên ngai cao, và đuôi áo của Người bao phủ đền thờ.Các Thần Sốt Mến đứng trước mặt Người, và luânphiên tung hô rằng: "Thánh, Thánh, Thánh! Chúa làThiên Chúa các đạo...

CÁC BÀI ĐỌC 01/23/2022

BÀI ĐỌC 1: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10Trích sách Nơkhemia.Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộngđồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thểhiểu luật: hôm đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đếngiữa trưa, thầy đứng ở công trường, trước cửa Nước,đọc sách...

CÁC BÀI ĐỌC 01/16/2022

BÀI ĐỌC 1: Is 62, 1-5 Trích sách Tiên tri Isaia.Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem,tôi sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi Đấng công chínhxuất hiện như ánh sáng, Đấng Cứu độ Sion đến nhưngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy Người làĐấng công chính của...

CÁC BÀI ĐỌC 9/1/2022

BÀI ĐỌC 1: Is 42, 1-4. 6-7Trích sách Tiên tri Isaia.Đây là lời Chúa phán: "Này là tôi tớ Ta mà Tanâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Taban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân.Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ainghe tiếng...

CÁC BÀI ĐỌC 2/1/2022

BÀI ĐỌC 1: Is 60, 1-6 Trích sách Tiên tri Isaia.Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vìsự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đãbừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọcđịa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mìnhngươi Chúa đang...