Các em Thiếu Nhi Thánh Thể và các lớp giáo lý sẽ nghỉ sinh hoạt và học Chúa Nhật 27-11-2022 để mừng Lễ Thanksgiving.Nghệ thuật thưởng phạt