Giáo Xứ nhận được tin, gia đình Chị Phạm Thị Hoa, Hội Trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có thân mẫu là Cụ Bà Têrêsa Tại Thị Sa, vừa mới qua đời ngày 9-11-2022 tại Đồng Nai, VN, hưởng thọ 103 tuổi.  Giáo Xứ thành kính phân ưu với tang quyến. Xin Chúa Kitô, Đấng chiến thắng sự dữ và cái chết, đón nhận Linh Hồn Cụ Bà Têrêsa vào hưởng bàn tiệc Nước Trời cùng Các Thánh trên Thiên Quốc.