Giáo Xứ chúc mừng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo nhận Thánh Monica làm quan thầy. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Nữ Monica chúc lành cho mọi phần tử của Hội luôn là những người mẹ gương mẫu trong gia đình, Giáo xứ và Giáo Hội.