Sau Thánh Lễ Chúa Nhật tuần tới, August 1, 2021, sẽ có tập lễ nghi giúp lễ cho các em trong Ban Giúp Lễ.