Chúa Nhật 30-1-2022 Đức Cha Stika, Đức Hồng Y Rigali và Thầy Sean sẽ đến dâng thánh lễ long trọng mừng Tết Nguyên Đán Nhân Dần 2022 với giáo xứ vào lúc 9:00 am. Sau thánh lễ sẽ có bữa tiệc liên hoan và karaoke mừng Năm Mới Nhân Dần.

Thứ Ba, Mồng 1 Tết: 8:00 am.
Thứ Tư, Mồng 2 Tết: 8:00 am.
Thứ Năm, Mồng 3 Tết: 8:00 am.