Để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục toàn thể thế giới sẽ được tổ chức vào năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn được lắng nghe những ý kiến của toàn thể các phần tử của Giáo Hội. Bởi thế, Toà Giám Mục Knoxville có chương trình tham khảo ý kiến qua mạng internet: www.synodsurvey.org Là phần tử ngoan thảo của Giáo Hội, xin mọi người trong Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa từ 14 tuổi trở lên, tích cực thi hành việc tham khảo này.