Vì phải cách ly xã hội, Giáng Sinh năm nay Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa sẽ có những Thánh Lễ sau:

A. THỨ NĂM 24-12-2020
5:30 pm Lễ Vọng
9:00 pm Lễ Nửa Đêm

B. THỨ SÁU 25-12-2020
8:30 am Lễ Rạng Đông
10:30 am Lễ Chính Ngày.

Xin các gia tiếp tục đăng ký tham dự thánh lễ.