THÔNG BÁO

TĨNH TÂM – GIẢI TỘI MÙA VỌNG

Để chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh 2022, Giáo xứ sẽ có giải tội chung Mùa Vọng vào tối Thứ Tư 14-12-2022 @ 7:00 – 9:00 pm.  Tối Thứ Hai và Thứ Ba 12 -13/12/2022 Giáo xứ có buổi tĩnh tâm do Linh Mục Hùng, CSsR, Dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn và thuyết trình vào...

LỄ  MẸ  VÔ  NGHIỄM NGUYÊN  TỘI

Thứ Năm 8-12-2022 là Lễ Đức Mẹ Vô Nghiễm Nguyên Tội, lễ trọng và buộc. Giáo Xứ sẽ có các thánh lễ: Thứ Tư:       7:00 pm. Thứ Năm:    8:15 am.                      7:00...

ĐÈN  GIÁNG  SINH

Để chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh 2022, năm nay, Giáo Xứ sẽ có dự tính sẽ làm hang đá và treo đèn. Bởi đó, gia đình nào có thừa các điện giây LED mới, xin cho Giáo Xứ xin.

PHÂN  ƯU

Giáo Xứ nhận được tin, gia đình Chị Phạm Thị Hoa, Hội Trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có thân mẫu là Cụ Bà Têrêsa Tại Thị Sa, vừa mới qua đời ngày 9-11-2022 tại Đồng Nai, VN, hưởng thọ 103 tuổi.  Giáo Xứ thành kính phân ưu với tang quyến. Xin Chúa Kitô, Đấng chiến...

CHA  XỨ  ĐI  VẮNG

Cha xứ sẽ đi dâng lễ an táng cho người thân vừa mới qua đời bên California từ Thứ Tư 16-11-2022 và sẽ trở lại Giáo xứ vào đêm Thứ Sáu 26-11-2022. Do đó, Giáo xứ sẽ không có Thánh lễ ngày thường trong những ngày Cha xứ vắng nhà. Ngoài ra, Giáo xứ chỉ có một Thánh lễ...

THÁNG  MƯỜI  MỘT CẦU  CHO  CÁC  TÍN  HỮU  Đà QUA  ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu...

THÁNH  LỄ  CẦU  CHO  CÁC  LINH HỒN

Thứ Tư 2-11-2022 là ngày mà Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện tội, trong đó có thể có những người thân trong gia đình đã qua đời. Bởi đó. Giáo xứ sẽ có 3 thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn: Thánh lễ 1:     8:00 amThánh lễ 2:...

CHA  XỨ  ĐI  VẮNG

Cha xứ sẽ vắng Giáo xứ đi họp Linh Mục với Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Dallas, Texas từ Thứ Hai, 17/10/2022 đến Thứ Sáu, 21/10/2022. Bởi đó, Giáo xứ sẽ không có thánh lễ hằng ngày. Các thánh lễ cuối tuần vẫn bình...

THIẾU NHI THÁNH THỂ LỚP GIÁO LÝ

Các em Thiếu Nhi Thánh Thể và các lớp giáo lý sẽ chính thức bắt đầu sinh hoạt và học từ Chúa Nhật 11-9-2022 sau thánh lễ Chúa Nhật cho đến 11:30 am.