THÔNG BÁO

CHA XỨ ĐI VẮNG

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật 15-8-2021, Cha xứ sẽ đi vắng và sẽ trở lại Giáo Xứ vào Thứ Tư 25-8-2021. Thánh lễ Chúa Nhật 22- 8-2021 sẽ vào lúc 6:00 pm.

TẬP LỄ NGHI GIÚP LỄ

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật tuần tới, August 1, 2021, sẽ có tập lễ nghi giúp lễ cho các em trong Ban Giúp Lễ.

Happy Father’s Day

Chúa Nhật ngày 20 - 06 - 2021, Mừng Ngày Hiền Phụ - Father’s Day. Xin Chúa chúc lành đặc biệt cho những người mang danh hiệu là ‘Cha, Bố,…”. Xin Chúa thánh hóa và yêu thương đặc biệt các người Cha của chúng ta, còn sống cũng như qua...

GIÁO LÝ XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Từ Chúa Nhật 20/6/2021, các em trong Lớp Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ lần đầu đã học năm ngoái trước COVID-19 sẽ trở lại học để chuẩn bị cho xưng tội và rước lễ sau thánh lễ 10:00 am. Các phụ huynh cũng phải có mặt để giúp cho các em làm việc xét mình, tập xưng tội, và...

GHI DANH THỪA TÁC VIÊN

Để giúp cho Giáo xứ và Phó Nội Vụ Hội Đồng Mục Vụ dễ dàng phân công các công tác phục vụ Thánh Lễ, xin mọi thành viên trong Ban Thừa Tác Viên Đọc Sách, Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường và Ban Giúp Lễ điền lại đơn. Đơn để tại trước cửa Văn Phòng Giáo...

ĐƠN XIN HỌC GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ

Các Chúa Nhật 04, 11, 18, 25 tháng 07 sẽ là những ngày nộp đơn xin học giáo lý Xưng Tội Rước Lễ và Thêm Sức cho năm tới. Xin các phụ huynh lấy đơn tại Văn Phòng Giáo Xứ. Hạn chót nộp đơn là Thứ Bảy 29-31-2021 để Giáo Xứ có thể đặt mua sách giáo khoa cho các em. Các em...

CHA XỨ TĨNH TÂM NĂM

Cha Xứ sẽ đi về Nhà Dòng Đồng Công tại Carthage, Missouri để cấm phòng tĩnh tâm một tuần từ Thứ Ba 18 – 5 – 2021 và sẽ trở lại Nhà Xứ vào tối Thứ Ba 26 – 5 – 2021. Do đó, sẽ không có thánh lễ hằng ngày và lễ vọng Chúa Nhật tối Thứ Bảy 22 – 5 – 2021. Giáo Xứ sẽ chỉ có...

CHA XỨ ĐI VẮNG

Ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật, Cha Xứ sẽ đi vắng nghỉ hè một tuần và sẽ trở lại Nhà Xứ vào tối Thứ Bảy 17 – 4 – 2021. Do đó, sẽ không có thánh lễ hằng ngày và lễ vọng Chúa Nhật tối Thứ Bảy. Giáo Xứ sẽ chỉ có hai (2) thánh lễ vào sáng Chúa Nhật 18 – 4 –...