THÔNG BÁO

HỌP HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ

Vào lúc 10:15 am, xin mời quý vị trong Hội Đồng Thường Vụ, Hội Đồng Tài Chánh và các vị đại diện các hội đoàn, ban nghành trong giáo xứ đến họp phiên họp Hội Đồng Giáo Xứ.

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa Nhật thứ hai hằng tháng, Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa sẽ có một giờ Chầu Thánh Thể để tôn thờ, cảm tạ chúc tụng và đền tạ Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể trước thánh lễ Chúa Nhật. Khởi đầu lúc 8:35...

THÁNG MÂN CÔI: CẦU CHO GIÁO HỘI VÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM

Giáo Xứ dành trọn Tháng 10, là Tháng Mân Côi để cầu Hòa Bình cho Thế Giới và Đất Nước Việt Nam. Xin Ơn Thánh Hóa và Cải Thiện cho các tâm hồn, cho các Gia Đình, cho Giáo Xứ, và cho Giáo Phận. Thực hiện Tràng Kinh Mân Côi Sống cho toàn thể mọi phần tử trong Giáo Xứ....

THIẾU NHI THÁNH THỂ/LỚP GIÁO LÝ

Các em Thiếu Nhi Thánh Thể và các lớp giáo lý sẽ chính thức bắt đầu sinh hoạt và học từ Chúa Nhật 12-9-2021 sau thánh lễ Chúa Nhật cho đến 11:30 am.

Quan Thầy Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Giáo Xứ chúc mừng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo nhận Thánh Monica làm quan thầy. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Nữ Monica chúc lành cho mọi phần tử của Hội luôn là những người mẹ gương mẫu trong gia đình, Giáo xứ và Giáo...

TẬP LỄ NGHI GIÚP LỄ

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật tuần tới, August 1, 2021, sẽ có tập lễ nghi giúp lễ cho các em trong Ban Giúp Lễ.

Happy Father’s Day

Chúa Nhật ngày 20 - 06 - 2021, Mừng Ngày Hiền Phụ - Father’s Day. Xin Chúa chúc lành đặc biệt cho những người mang danh hiệu là ‘Cha, Bố,…”. Xin Chúa thánh hóa và yêu thương đặc biệt các người Cha của chúng ta, còn sống cũng như qua...

GIÁO LÝ XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Từ Chúa Nhật 20/6/2021, các em trong Lớp Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ lần đầu đã học năm ngoái trước COVID-19 sẽ trở lại học để chuẩn bị cho xưng tội và rước lễ sau thánh lễ 10:00 am. Các phụ huynh cũng phải có mặt để giúp cho các em làm việc xét mình, tập xưng tội, và...

GHI DANH THỪA TÁC VIÊN

Để giúp cho Giáo xứ và Phó Nội Vụ Hội Đồng Mục Vụ dễ dàng phân công các công tác phục vụ Thánh Lễ, xin mọi thành viên trong Ban Thừa Tác Viên Đọc Sách, Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường và Ban Giúp Lễ điền lại đơn. Đơn để tại trước cửa Văn Phòng Giáo...