Ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật 30-7-2023, Cha xứ sẽ về Nhà Dòng Đồng Công để tham dự Ngày Thánh Mẫu Missouri 2023. Giáo Xứ sẽ không có Thánh Lễ tối Thứ Bảy. Chỉ có Thánh Lễ Chúa Nhật vào 7:30 pm.