Các em Thiếu Nhi Thánh Thể và các lớp giáo lý sẽ chính thức bắt đầu sinh hoạt và học từ Chúa Nhật 11-9-2022 sau thánh lễ Chúa Nhật cho đến 11:30 am.