LIÊN LẠC

Cha Giám Quản Xứ
Đaminh-Hạnh Nguyễn Trung Chánh, CRM
Thầy Sáu Vĩnh Viễn
Giuse Vĩnh Hiếu
Trưởng Hội Đồng Mục Vụ
Nguyễn Tài
Phó Nội Vụ
Cao Văn Chính
Phó Ngoại Vụ
Phạm Hoàng Hiếu
Thư Ký
Hoàng Hồng Thuỷ
Trưởng Hội Đồng Tài Chánh
Quốc Việt
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Phạm Thị Hoa
Ca Đoàn
Nguyễn An
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
Phạm Hoàng Hiếu
Thiếu Nhi Thánh Thể
Khoa Nguyễn
Ban Giúp Lễ
Minh Cao
Trang Trí
Nguyễn Thị Thuỳ Duyên
Trật Tự
Nguyễn Phúc Phước
Âm Thanh
Hoàng Anh Thi
Giáo Lý – Việt Ngữ
Nguyễn Hiếu

The Church of Divine Mercy

10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
Phone: (865) 454-8317
Fax: (865) 766-2091

Email

5 + 5 =