THÔNG BÁO

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU LỄ KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ

Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần này là Lễ Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Đức Mẹ, lễ trọng của Giáo Hội. Giáo xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 8:15 am. Xin mời mọi người thu xếp đến dâng lễ để tôn thờ, cảm tạ và phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Đức...

CHA XỨ ĐI VẮNG

Ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật 2-6-24, Cha Xứ sẽ về Nhà Dòng Đồng Công để tĩnh tâm năm và sẽ trở lại Giáo xứ vào Thứ Ba 18-6-2024. Trong thời gian Cha Xứ tĩnh tâm, sẽ không nhận phone, cần gì xin liên lạc với Thầy Sáu Hiếu và Anh Tài, Trưởng Hội Đồng Mục Vụ. Giáo xứ vẫn...

KIỆU THÁNH THỂ

Sáng Chúa Nhật 2-6-2024 là Lễ Mình Máu Thánh, Giáo Xứ sẽ có Kiệu Thánh Thể xung quanh Nhà Thờ để tuyên xưng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Ai muốn về sớm thì xin đậu xe trên cỏ phần ở...

ĐỨC GIÁM MỤC TÂN CỬ MARK BECKMAN

Đức Giám Mục tân cử Beckman sinh ngày 19 tháng 10 năm 1962 tại Lawrenceburg, TN, thuộc Giáo Phận Nashville. Ngài theo học tại Trường Tiểu học Sacred Heart và Trường Trung học Quận Lawrence, ở Lawrenceburg, TN, trước khi học tại St. Ambrose College ở Davenport, IA, nơi...

QUAN THẦY CA ĐOÀN THÁNH LINH

Tuần tới, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, quan thầy Ca Đoàn Thánh Linh. Giáo Xứ xin chúc mừng Lễ Quan Thầy, và nguyện xin Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria tràn đổ muôn ơn lành hồn xác xuống cho quý Anh Chị Ca Đoàn và thân...

RỬA XE GÂY QUỸ TNTT

Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ có rửa xe gây quỹ cho trại hè 2024 sau Thánh Lễ Chúa Nhật 19-10-2024 tại parking Nhà Thờ. Xin mọi người giúp cho các em Thiếu Nhi.

TRẠI HÈ THIẾU NHI THÁNH THỂ

Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ có trại Hè cho các em trong đoàn cũng như trong Giáo xứ tuổi 8 – 17, vào chiều Thứ Sáu June 7 đến Chúa Nhật Jun 9. Xin các phụ huynh nhận đơn với các Huynh Trưởng tại cuối Nhà Thờ.

CHA XỨ ĐI VẮNG

Tuần này, Cha Xứ sẽ đi nghỉ hè thăm gia đình. Giáo Xứ sẽ không có Thánh Lễ ngày thường. Các Thánh Lễ cuối tuần như thường lệ. Cần thiết, xin liên lạc với Thầy Sáu Hiếu hay Anh Tài, trưởng Hội Đồng Mục...

ĐƠN GIÁO LÝ

Đơn xin học Giáo Lý Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu tại trước cửa Văn phòng Giáo Xứ. Hạn chót nộp đơn là 31-5-2024.

CUNG NGHINH ĐỨC MẸ THÁNG HOA

Chúa Nhật đầu Tháng Năm 5-5-2024, Giáo Xứ sẽ có kiệu Đức Mẹ tháng hoa vào 9:00 am. Để mọi phần tử Giáo Xứ cùng đến tham dự cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ. Giáo Xứ sẽ không có thánh lễ tối Thứ Bảy 4-5-2024.