LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 01/10/2023

BÀI ĐỌC I:  Ed 18, 25-28 Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa phán: "Các ngươi đã nói rằng: 'Đường lối của Chúa không chính trực'. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính...

CÁC BÀI ĐỌC 24/09/2023

BÀI ĐỌC I:  Is 55, 6-9 Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót; hãy trở về với...

CÁC BÀI ĐỌC 17/09/2023

BÀI ĐỌC I:  Hc 27, 33 - 28, 9 Trích sách Huấn Ca. Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện,...

CÁC BÀI ĐỌC 03/09/2023

BÀI ĐỌC I:  Gr 20, 7-9 Trích sách sách Tiên tri Giêrêmia. Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi: suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la...

CÁC BÀI ĐỌC 13/08/2023

BÀI ĐỌC I:  1 V 19, 9a. 11-13a Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang... Có lời Chúa phán cùng ông rằng: "Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa". Bỗng Chúa đi qua; có một...

CÁC BÀI ĐỌC 06/08/2023

BÀI ĐỌC I:  Đn 7, 9-10. 13-14 Trích sách Tiên tri Đaniel. Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy lan tràn trước...

CÁC BÀI ĐỌC 30/07/2023

BÀI ĐỌC I:  1 V 3, 5. 7-12 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: "Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi". Salomon thưa: "Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi...

CÁC BÀI ĐỌC 23/07/2023

BÀI ĐỌC I:  Kn 12, 13. 16-19 Trích sách Tiên tri Isaia. Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan...

CÁC BÀI ĐỌC 16/07/2023

BÀI ĐỌC I:  Is 55, 10-11 Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: "Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế,...

CÁC BÀI ĐỌC 09/07/2023

BÀI ĐỌC I:  Dcr 9, 9-10 Trích sách Tiên tri Dacaria. Đây Chúa phán: "Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đến với ngươi. Người là Đấng công chính và là Đấng cứu độ; Người khiêm tốn ngồi trên lừa con, con của lừa...