LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 16/06/2024

BÀI ĐỌC 1: Ed 17, 22-24 Trích sách ngôn sứ Êdêkien. Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel. Nó sẽ trổ...

CÁC BÀI ĐỌC 09/06/2024

BÀI ĐỌC 1: St 3, 9-15 Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: "Ngươi đang ở đâu?" Ông đã thưa: "Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng, và con đang ẩn núp". Chúa phán bảo ông rằng: "Ai đã chỉ cho...

CÁC BÀI ĐỌC 02/06/2024

BÀI ĐỌC 1: Xh 24, 3-8 Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: "Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán". Vậy Môsê ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và...

CÁC BÀI ĐỌC 26/05/2024

BÀI ĐỌC 1: Đnl 4, 32-34. 39-40 Trích sách Đệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như...

CÁC BÀI ĐỌC 19/05/2024

BÀI ĐỌC 1: Cv 2, 1-11 Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác...

CÁC BÀI ĐỌC 12/05/2024

BÀI ĐỌC 1: Cv 1, 1-11 Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn...

CÁC BÀI ĐỌC 05/05/2024

BÀI ĐỌC 1: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48 Trích sách Tông đồ Công vụ. Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: "Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người". Phêrô lên tiếng nói...

CÁC BÀI ĐỌC 28/04/2024

BÀI ĐỌC 1: Cv 9, 26-31 Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ. Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật lại cho các...

CÁC BÀI ĐỌC 21/04/2024

BÀI ĐỌC 1: Cv 4, 8-12 Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần, đã nói: "Thưa chư vị Thủ lãnh toàn dân và Kỳ lão, xin hãy nghe, nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà...

CÁC BÀI ĐỌC 14/04/2024

BÀI ĐỌC 1: Cv 3, 13-15. 17-19 Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: "Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước...