LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 25/02/2024

BÀI ĐỌC 1: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông đáp lại: "Dạ, con đây". Chúa nói: "Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ...

CÁC BÀI ĐỌC 18/02/2024

BÀI ĐỌC 1: St 9, 8-15 Trích sách Sáng Thế. Đây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái ông rằng: "Đây Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống...

CÁC BÀI ĐỌC 11/02/2024

Lv 13, 1-2. 44-46 Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: "Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng, đó là dấu bệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế Aaron, hoặc đến một vị nào trong các con trai...

CÁC BÀI ĐỌC 04/02/2024

BÀI ĐỌC 1: G 7, 1-4. 6-7 Trích sách Gióp. Bấy giờ Gióp nói rằng: "Khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng...

CÁC BÀI ĐỌC 28/01/2024

BÀI ĐỌC 1: Đnl 18, 15-20 Trích sách Đệ Nhị Luật Môsê nói với dân chúng rằng: "Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe lời người, như các nguơi đã xin cùng Chúa là Thiên Chúa các...

CÁC BÀI ĐỌC 21/01/2024

BÀI ĐỌC 1: Gn 3, 1-5. 10 Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng...

CÁC BÀI ĐỌC 07/01/2024

BÀI ĐỌC 1: Is 60, 1-6 Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa...

CÁC BÀI ĐỌC 31/12/2023

BÀI ĐỌC 1: Hc 3, 3-7. 14-17a Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ...

CÁC BÀI ĐỌC 24/12/2023

BÀI ĐỌC 1: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Trích sách Samuel quyển thứ hai. Khi ấy vua Đavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Nathan rằng: "Ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương,...

CÁC BÀI ĐỌC 17/12/2023

BÀI ĐỌC 1: Is 61, 1-2a. 10-11 Trích sách Tiên tri Isaia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù...