TNTT Calendar

THIẾU NHI VÀ GIÁO LÝ NGHỈ

Tuần này, Thiếu Nhi Thánh Thể và Lớp Giáo Lý Xưng Tội sẽ nghỉ Spring Break... Tuần tới sẽ trở lại như thường. Ngoài ra, Liên Đoàn Thiếu Nhi sẽ có Đại Hội Nghĩa Sĩ tại Orlando, Florida vào May 24 – 27, 2024. Mọi chi tiết, xin liên lạc với Trưởng...

Lent Season Fasting

During Lent season starting on Ash Wednesday (Feb. 14) through Good Friday (March 29), we encourage everyone from ages 14+ to avoid eating meat every Friday during this season. Also, avoid eating extra meals and snacks on these days, especially during Ash Wednesday...

Đại Hội Nghĩa Hiệp 2024

When: May 24-27th, 2024Where: Central Florida Bible Camp (23813 County Rd 44A, Eustis, FL 32736) Registration:Early bird: March 17, 2024Final: April 7, 2024Registration Link: https://www.ldjoanofarc.org/dhnh-2024/

No TNTT Class on 01/21 

Due to the road conditions from the cold weather and snow, there will be no TNTT/religious class this week. Do thời tiết lạnh và tuyết, sẽ không có lớp học TNTT/giáo lý tuần này.

No TNTT Class on 12/24 and 12/31

There will be no TNTT classes on 12-24-23 and 12-31-23 for Christmas and New Years break. Wish everyone a Merry Christmas and have a Happy New Year! Sẽ không có lớp TNTT trong ngày 24-12-23 đến ngày 31-12-23 trong dịp nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm Mới. Chúc mọi em Giáng...