CÁC BÀI ĐỌC 16/06/2024

BÀI ĐỌC 1: Ed 17, 22-24 Trích sách ngôn sứ Êdêkien. Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel. Nó sẽ trổ...

CÁC BÀI ĐỌC 09/06/2024

BÀI ĐỌC 1: St 3, 9-15 Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng, và con đang ẩn núp”. Chúa phán bảo...

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU LỄ KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ

Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần này là Lễ Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Đức Mẹ, lễ trọng của Giáo Hội. Giáo xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 8:15 am. Xin mời mọi người thu xếp đến dâng lễ để tôn thờ, cảm tạ và phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Đức...