CÁC BÀI ĐỌC 01/10/2023

BÀI ĐỌC I:  Ed 18, 25-28 Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa phán: “Các ngươi đã nói rằng: ‘Đường lối của Chúa không chính trực’. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các...

TRÀNG KINH M N CÔI SỐNG

Tháng 10 là Tháng Mân Côi. Giáo Xứ chúng ta sẽ phát triển chiến dịch Kinh Mân Côi Sống. Mỗi phần tử trong Giáo Xứ xin cùng chung mội mọi người

CÁC BÀI ĐỌC 24/09/2023

BÀI ĐỌC I:  Is 55, 6-9 Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót; hãy trở về với...