TỔNG VỆ SINH NHÀ THỜ

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật tuần tới 3-3-2024 vào 10:30 am, Giáo Xứ sẽ có một ngày TỔNG VỆ SINH NHÀ THỜ. Xin mọi người giúp mỗi người một tay để làm đẹp NHÀ CHÚA chuẩn bị mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh.

CÁC BÀI ĐỌC 25/02/2024

BÀI ĐỌC 1: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi...

CHÉN CƠM TÌNH THƯƠNG

Trong Mùa Chay Thánh 2024, Giáo xứ Lòng Chúa Thương  Xót sẽ cùng nhau thi hành “Chiến Dịch Chén Cơm Tình Thương” (Lenten Rice Bowl) trợ giúp cho anh chị em nghèo đói. “Miếng khi đói bằng gói khi no.” Xin quý vị rộng tay chia sẻ cho người nghèo đói một chén cơm trong...