CÁC BÀI ĐỌC 30/06/2024

BÀI ĐỌC 1: Kn 1, 13-15; 2, 23-25 Trích sách Khôn Ngoan. Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có. Người tạo dựng mọi sự trên mặt đất đều lành mạnh, chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở...