THÔNG BÁO

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Thứ Bảy 07/10/2023

Bài đọc 1: Mẫn

Bài đọc 2:

Dâng của lễ:

TTVTT: Hùng, Bình

Giúp Lễ: Ivy, Ashley

Chúa Nhật 08/10/2023

Bài đọc 1: Hoa

Bài đọc 2: Thuận

Dâng của lễ:

TTVTT: Tân, Sanle, Thuận, Hưng

Giúp Lễ: Adam, Selena Nguyễn, Sydney

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật    1/10/23  Chúa Nhật 26 Thường Niên;
Ed 18,25-28 ; P1 2,1-11 (hay P1 2,1-5) ; Mt 21,28-32.

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.

+

Thứ Hai    2/10/23  Các Thiên Thần Hộ Thủ; 
Xh 23,20-23 ; Mt 18,1-5.10.

+

Thứ Ba   3/10/23  Tuần 26 Thường Niên; 
Dcr 8,20-23 ; Lc 9,51-56

+

Thứ Tư    4/10/23  Th. Phanxicô Assisi, ts;  
Nkm 2,1-8 ; Lc 9,57-62

Thứ Năm   5/10/23  Th. Maria Faustina Kôwalska, tn;   Nkm 8,l-4a.5-6.7b-12 ; Lc 10,1-12.

Thứ Sáu   6/10/23  Th. Brunô, lm.
Br 1,15-22 ; Lc 10,13-16. 

+

Thứ Bảy  7/10/23 Lễ Đức Mẹ Mân Côi;
Cv 1,12-14 (hay GI 4,4-7) ; Lc 1,26-38.

8:00 AM:  

           

7:30 pm: Chúa Nhật 27 Thường Niên.

GIỜ LỄ

Chúa Nhật

9:00 am

Thứ Bảy

7:30 pm

Thứ 2 – Thứ 7

8:00 am

Văn Phòng Giáo Xứ

9:00 am – 4:00 pm

Sinh Hoạt

10:15 – 12:00 pm

Chầu Thánh Thể

8:30 AM

Giải Tội

Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.

Xức Dầu

Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317