THÔNG BÁO

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Thứ Bảy 15/06/2024

Bài đọc 1:Hoàng

Bài đọc 2: Ân

TTVTT: Hùng, Bình

Giúp Lễ: Ivy, Ashley ​

Chúa Nhật 16/06/2024

Bài đọc 1: HCBM  

Bài đọc 2: HCBM  

Dâng của lễ: ​HCBM

TTVTT: HCBM

Giúp Lễ: Toàn, Izabella, Evyanna

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật  16/6/24 CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN, năm B; 
Ed 17,22-24 ; 2 Cr 5,6-10 ; Mc 4,26-34.

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.

+

Thứ Hai   17/6/24 Tuần 11 Thường Niên;
1 V 21,1-16 ; Mt 5,38-42.

+

Thứ Ba   18/6/24 Tuần 11 Thường Niên; 
1 V 21,17-29 ; Mt 5,43-48.

+

Thứ Tư  19/6/24 Th. Rômualđô, vp ;
2 V 2,1.4.6-14 ; Mt 6,1-6.16-18.

Thứ Năm  20/6/24 Tuần 11 Thường Niên;
Hc 48,1-14 ; Mt 6,7-15.

Thứ Sáu  14/6/24  Tuần 10 Thường Niên;
1 V 19,9a.11-16 ; Mt 5,27-32

+

Thứ Bảy  15/6/24 Tuần 10 Thường Niên;
1 V 19,19-21 ; Mt 5,33-37.

8:00 AM: +  

7:30 pm: Chúa Nhật 11 Thường Niên.

HOA NHÀ THỜ

Hằng tuần, gia đình nào mong ước dâng kính hoa để trang trí trong Nhà thờ và trước toà Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Xin liên lạc với Cha Xứ, hay Ban Tài Chánh Giáo Xứ, hoặc Văn Phòng Giáo Xứ. Mỗi tuần $75.00.

RỬA TỘI TRẺ EM

Giáo Xứ sẽ có rửa tội cho các trẻ em vào sau thánh lễ Chúa Nhật tuần 2 hằng tháng. Cha Mẹ và người đỡ đầu phải đến học Giáo Lý Rửa Tội vào tối Thứ Sáu lúc 6:30 pm. Xin nộp đơn cho Văn Phòng Giáo Xứ càng sớm càng tốt.

PHONG BÌ DÂNG LỄ

Khi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, xin sử dụng phong bì dâng lễ (phong bì mầu đỏ). Xin chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại và hy sinh của các gia đình đã và đang đóng góp tài chánh cho Giáo Xứ để Giáo Xứ tiếp tục có phương tiện sinh hoạt. Và nhất là, xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho các gia đình.

GIỜ LỄ

Chúa Nhật

9:00 am

Thứ Bảy

7:30 pm

Thứ 2 – Thứ 7

8:00 am

Văn Phòng Giáo Xứ

9:00 am – 4:00 pm

Sinh Hoạt

10:30 – 11:30 pm

Chầu Thánh Thể

8:30 AM

Giải Tội

Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.

Xức Dầu

Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-766-2091