HÌNH ẢNH

Sa Mạc Tin Yêu VI

First Communion Slideshow 2022

Kiệu Lòng Thương Xót Chúa 2022

CUNG NGHINH ĐỨC MẸ THÁNH DU FATIMA
Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa
First Communion 07/11/2021
Đức Cha Stika Về Giáo Xứ 01/12/2020