THÁNH THỂ

Bí Tích Thánh Thể

 

Bí Tích Thánh Thể hoàn tất việc gia nhập Kitô giáo. Những người đã được phép Rửa tội nâng lên chức tư tế vương giả và được phép Thêm Sức làm cho nên đồng hình cách sâu xa với Chúa Kitô, nay nhờ Bí Tích Thánh Thể, họ được tham dự vào lễ hy sinh của Chúa cùng với tất cả cộng đoàn.

Tại bữa ăn tối sau cùng, vào đêm Ngài bị bắt nộp, Chúa Cứu Thế đã lập hy lễ Thánh Thể của Mình và Máu Ngài để lưu truyền vạn đại lễ hy sinh Thập Giá của Ngài đến muôn đời, cho tới khi Ngài đến, và cũng là để trao lại cho Giáo Hội Hiền Thê yêu quý của Ngài: bí tích của tình yêu, dấu hiệu của hiệp nhất, sợi dây liên kết của bác ái, bữa tiệc Vượt qua trong đó Chúa Kitô được ban làm lương thực, linh hồn được đổ tràn đầy ân sủng và bảo chứng của vinh quang mai sau đã được ban cho chúng ta.

Thánh Thể là “nguồn mạch và đỉnh cao của sinh hoạt Giáo Hội”. Các bí tích khác cũng như tất cả các thừa tác vụ trong Giáo Hội và các tác vụ tông đồ đều liên kết và quy hướng về Thánh Thể. Bởi vì Thánh Thể chứa đựng tất cả kho báu thiêng liêng của Giáo Hội, tức chính bản thân Chúa Kitô, lễ Vượt Qua của chúng ta (Giáo Lý Công Giáo 1322 – 1324).

Mình Thánh Chúa được trao ban cho tất cả những người Công Giáo đủ điều kiện (sạch tội trọng và giữ chay 1 giờ trước khi rước lễ) trong mỗi thánh lễ. Những ai già yếu hay bệnh tật mà muốn được rước Mình Thánh Chúa, xin liên lạc với Cha Xứ.