LIÊN LẠC

Cha Giám Quản Xứ

Đaminh-Hạnh Nguyễn Trung Chánh, CRM

Thầy Sáu Vĩnh Viễn

Giuse Vĩnh Hiếu

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ

Nguyễn Tài

Phó Nội Vụ

Cao Văn Chính

Phó Ngoại Vụ

Phạm Hoàng Hiếu

Thư Ký

Hoàng Hồng Thuỷ

Trưởng Hội Đồng Tài Chánh

Quốc Việt

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Phạm Thị Hoa

Ca Đoàn

Nguyễn An

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

Phạm Hoàng Hiếu

Thiếu Nhi Thánh Thể

Khoa Nguyễn

Ban Giúp Lễ

Minh Cao

Trang Trí

Nguyễn Thị Thuỳ Duyên

Trật Tự

Nguyễn Phúc Phước

Âm Thanh

Hoàng Anh Thi

Giáo Lý – Việt Ngữ

Nguyễn Hiếu

The Church of Divine Mercy

10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
Phone: (865) 454-8317
Fax: (865) 766-2091

Email

4 + 6 =