GIẢI TỘI

Bí Tích Giải Tội

 

Những ai tới gần Bí Tích Giải Tội, sẽ nhận được từ lòng từ bi Thiên Chúa ơn tha thứ về sự mình đã lỗi phạm đến Ngài, đồng thời họ được hoà giải với Giáo Hội mà tội lỗi của họ đã gây thương tích: chính Giáo Hội đã lo cho họ trở lại nhờ đức bác ái, nhờ gương sáng và những lời cầu nguyện. Bí tích này được gọi là bí tích của sự trở lại, vì nhờ đây sẽ thực hiện lời Chúa Giêsu kêu gọi con người hãy trở lại, hãy trở về với Cha mà tội lỗi đã làm con người phải xa cách. Cũng có tên gọi là Bí Tích Sám Hối, vì thể hiện một hành vi hối cải của cá nhân và của Giáo Hội, sám hối và đền tội của người Kitô hữu tội lỗi. Cũng được gọi là Bí Tích Xưng Tội vì sự thú tội, xưng tội lỗi mình trước mặt linh mục là một yếu tố chủ chốt của bí tích này. Theo một nghĩa sâu xa hơn, bí tích này là một sự “tuyên xưng”: con người nhận biết và ca ngợi sự thánh thiện của Thiên Chúa và lòng từ bi của Ngài đối với con người tội lỗi. Còn được gọi là bí tích của ơn tha thứ, bởi vì qua việc giải tội có tính bí tích của linh mục, Thiên Chúa ban cho hối nhân “ơn tha tội và sự bình an”. Còn một tên gọi nữa là Bí Tích Hoà Giải vì mang lại cho tội nhân tình yêu thương của Thiên Chúa: “Anh em hãy hoà giải với Thiên Chúa” (2 Cr 5,20). Và ai sống trong tình thương từ bi của Thiên Chúa thì sẵn sàng đáp lại lời Chúa kêu gọi: “Trước hết ngươi hãy đi làm hoà với anh em mình” (Mt 5,24) (Giáo Lý Công Giáo, 1422 – 1424).

Cha xứ luôn ngôi toà trước các thánh lễ 30 phút để cho những ai muốn làm hoà với Chúa, với Giáo Hội và với chính mình.