Thứ Sáu, 26-7-2024 @ 2:00 pm tại Knoxville Convention Center sẽ có Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục của Đức Cha Beckman, Giám Mục Thứ Tư Giáo Phận Knoxville. Ai muốn tham dự, phải đăng ký trên website: