CHA XỨ ĐI VẮNG

Cha Xứ sẽ đi vắng từ 22/7/2024 – 3/8/2024 để dâng lễ cưới cho người Anh họ ở Omaha, NE. Trong thời gian Cha Xứ đi vắng, mọi liên lạc xin gọi Thầy Sáu Hiếu và Anh Tài, Trưởng Hội Đồng Mục Vụ. Giáo xứ sẽ không có Thánh Lễ ngày thường và tối Thứ Bảy, chỉ có Thánh Lễ sáng...

GHI DANH THỪA TÁC VIÊN

Giáo Xứ đang cần thêm Thừa Tác Viên Đọc Sách để phục vụ trong các Thánh Lễ tối Thứ Bảy và Sáng Chúa Nhật. Để giúp cho Giáo xứ và Phó Nội Vụ Hội Đồng Mục Vụ dễ dàng phân công các công tác phục vụ Thánh Lễ, xin lấy đơn đang để tại trước cửa Văn Phòng Giáo...

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU LỄ KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ

Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần này là Lễ Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Đức Mẹ, lễ trọng của Giáo Hội. Giáo xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 8:15 am. Xin mời mọi người thu xếp đến dâng lễ để tôn thờ, cảm tạ và phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Đức...