TRÀNG KINH M N CÔI SỐNG

Tháng 10 là Tháng Mân Côi. Giáo Xứ chúng ta sẽ phát triển chiến dịch Kinh Mân Côi Sống. Mỗi phần tử trong Giáo Xứ xin cùng chung mội mọi người

CUNG NGHINH ĐỨC MẸ

Tháng 10 là Tháng Mân Côi biệt kính Đức Mẹ của Giáo Hội. Giáo Xứ chúng ta sẽ có Cung Nghinh Đức Mẹ Maria vào sáng Chúa Nhật 01-10-2023 @ 9:00 am.

CHA XỨ ĐI VẮNG

Ngay sau Thánh Lễ Thứ Hai 18-9-2023 cho đến Thứ Sáu 22-9-2023 Cha xứ sẽ đi học hội với các linh mục Dòng Đồng Công tại Carthage, Missouri. Trong tuần này, sẽ không có thánh lễ ngày thường. Mọi sự,

CHA XỨ ĐI VẮNG

Từ Thứ Tư 6-9-2023 cho đến Thứ Sáu 8-9-2023 Cha xứ sẽ đi học hội với các linh mục Giáo Phận. Nếu có gì thật là cần thiết và quan trọng thì mới liên lạc với Cha.

TRẠM Y TẾ ST. MARY

Thứ Hai 4-9-2023 là Ngày Lao Động (Labor Day), nên Trạm Y Tế St. Mary sẽ nghỉ không có khám bệnh. Ngày khám bệnh được chuyển đến Thứ Hai tuần tới.

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ

Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ bắt đầu sinh hoạt từ Chúa Nhật 20-8-2023. Thế nhưng, Lớp Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ sẽ khai giảng vào Chúa Nhật 10-09-2023.