1. Thứ Hai, 24-6-2024   @  8:15 am

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng

  1. Thứ Bảy, 29-6-2024   @  8:15 am

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, lễ trọng