Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ có rửa xe gây quỹ cho trại hè 2024 sau Thánh Lễ Chúa Nhật 19-10-2024 tại parking Nhà Thờ. Xin mọi người giúp cho các em Thiếu Nhi.