LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 02/07/2023

BÀI ĐỌC I:  2 V 4, 8-11. 14-16a Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: "Tôi...

CÁC BÀI ĐỌC 25/06/2023

BÀI ĐỌC I:    Gr 20, 10-13 Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: "Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó". Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng: "Ước gì nó bị lừa dối để...

CÁC BÀI ĐỌC 11/06/2023

BÀI ĐỌC Đnl 8, 2-3. 14b-16a Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi qua sa mạc suốt bốn mươi năm, để rèn luyện và thử thách các ngươi, để biết các điều bí ẩn trong...

CÁC BÀI ĐỌC 04/06/2023

BÀI ĐỌC Xh 34, 4b-6. 8-9 Trích sách Xuất Hành. Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa. Chúa đi qua trước mặt ông và...

CÁC BÀI ĐỌC 28/05/2023

BÀI ĐỌC Cv 2, 1-11 Trích sách Tông Đồ Công Vụ. Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu...

CÁC BÀI ĐỌC 21/05/2023

BÀI ĐỌC 1: Cv 1, 1-11 Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn...

CÁC BÀI ĐỌC 14/05/2023

BÀI ĐỌC 1: Cv 8, 5-8. 14-17 Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc sứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ ngài làm. Quỷ ô uế đã...

CÁC BÀI ĐỌC 07/05/2023

BÀI ĐỌC 1: Cv 6, 1-7 Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể...

CÁC BÀI ĐỌC 30/04/2023

BÀI ĐỌC 1: Cv 2, 14a. 36-41 Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: "Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng: Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Đấng...

CÁC BÀI ĐỌC 23/04/2023

BÀI ĐỌC 1: Cv 2, 14. 22-28 Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: "Hỡi các người Do-thái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi! Hỡi những người Israel, hãy...