THÔNG BÁO

ĐỔI GIỜ

Chúa Nhật tuần tới 10/03/2024 sẽ là ngày đổi giờ từ 2:00 am thành 3:00 am. Xin quý vị nhớ đổi đồng hồ để đến tham dự thánh lễ cho đúng giờ.

GIẢI TỘI MÙA CHAY

Để chuẩn bị tâm hồn được trong sạch đón mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh, Giáo Xứ sẽ có ngày giải tội Mùa Chay vào Thứ Tư 13-3-2024 từ 7:00 – 9:00 pm.

TỔNG VỆ SINH NHÀ THỜ

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật tuần tới 3-3-2024 vào 10:30 am, Giáo Xứ sẽ có một ngày TỔNG VỆ SINH NHÀ THỜ. Xin mọi người giúp mỗi người một tay để làm đẹp NHÀ CHÚA chuẩn bị mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh.

CHÉN CƠM TÌNH THƯƠNG

Trong Mùa Chay Thánh 2024, Giáo xứ Lòng Chúa Thương  Xót sẽ cùng nhau thi hành “Chiến Dịch Chén Cơm Tình Thương” (Lenten Rice Bowl) trợ giúp cho anh chị em nghèo đói. “Miếng khi đói bằng gói khi no.” Xin quý vị rộng tay chia sẻ cho người nghèo đói một chén cơm trong...

THỨ TƯ LỄ TRO

Thứ Tư 14/2/2024 là Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay. Giáo Xứ sẽ có thánh lễ xức tro:            7:30 pm Hôm đó cũng là ngày ăn chay, kiêng thịt. Ăn chay từ  18 – 60 tuổi; kiêng thịt từ 14 tuổi trở nên. Các ngày Thứ Sáu...

ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ

Văn Phòng Giáo Xứ mới gởi đến cho từng gia đình lá thư đề cử các thành viên cho Hội Đồng Thường Vụ: Trưởng Hội Đồng Mục Vụ, Phó Nội Vụ, Phó Ngoại Vụ, và Thư Ký. Hạn chót nộp Đơn Đề Cử là Thứ Năm...

THÁNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN

1. Thứ Sáu, 9-2-2024 9:00 pm         Thánh Lễ Tất Niên Quý Mão. 2.   Thứ Bảy, 10-2-2024        7:30 pm        Thánh Lễ Mồng 1 Tết. 3.    Chúa Nhật, 11-2-2024        9:00 am         Thánh Lễ Mồng 2 Tết....

RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Các em trong Lớp Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ sẽ chính thức lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu vào Chúa Nhật 5-5-2024.

NGHỈ TNTT VÀ GIÁO LÝ

Thời tiếp giá lạnh và đông tuyết, Thiếu Nhi Thánh Thể và Lớp Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ sẽ nghỉ sinh hoạt và học tuần này. Các em sẽ trở lại bình thường vào tuần tới.