Đức Giám Mục tân cử Beckman sinh ngày 19 tháng 10 năm 1962 tại Lawrenceburg, TN, thuộc Giáo Phận Nashville. Ngài theo học tại Trường Tiểu học Sacred Heart và Trường Trung học Quận Lawrence, ở Lawrenceburg, TN, trước khi học tại St. Ambrose College ở Davenport, IA, nơi Ngài lãnh bằng Cử Nhân Lịch Sử. Sau đó, Đức Giám Mục tân cử Beckman theo học tại Đại Học Công Giáo Louvain ở Bỉ, nơi Ngài học cùng với Đức Tổng Giám Mục Fabre và lấy bằng Thạch Sĩ về Nghiên Cứu Tôn Giáo. Ngài được thụ phong linh mục cho Giáo Phận Nashville vào ngày 13 tháng 7 năm 1990 bởi Đức Giám Mục James D. Niedergeses tại Nhà Thờ Ngôi Lời Nhập Thể ở Nashville.

Các nhiệm vụ của Giám Mục tân cử Beckman sau khi chịu chức bao gồm: Phó xứ, Giáo xứ Holy Rosary, Nashville, TN (1990-1991), Giáo viên partime, Trường Trung Học Father Ryan, Nashville, TN (1990-1996), Phó Hiệu trưởng phụ trách Mục vụ, Trường Trung Học Father Ryan, Nashville, TN (1991-1996), Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Springfield, TN và St. Michael Mission, Cedar Hill, TN (1996-2002), Chánh Xứ Giáo xứ Thánh Matthew, Franklin, TN (2002-2015). Kể từ năm 2015, Đức Giám Mục tân cử Beckman đã giữ chức vụ Chánh Xứ Giáo xứ Thánh Henry ở Nashville, TN.

Ngoài các nhiệm vụ mục vụ của mình, Đức Giám Mục tân cử Beckman còn từng là thành viên của Hội Đồng Linh Mục, Ban Nhân Sự Giáo Sĩ Giáo Phận, Hội Đồng Cố Vấn Ơn gọi Linh mục, Hiệp Hội Cố Vấn và Hội Đồng Giám Mục trong việc bãi nhiệm một Chánh Xứ. Ngài cũng từng giữ chức vụ Giám Đốc Văn phòng Thanh Niên Giáo Phận, Tuyên úy của Hội Đồng Hiệp Sĩ Columbus số 119925 và là Cha Quản Hạt vùng Tây Bắc (2001-2002) và Trung Tâm (2008-2013). Giám Mục tân cử Beckman đã giữ chức vụ Giám Đốc Nhân Sự Linh Mục cho Giáo Phận Nashville kể từ năm 2018.

Lễ tấn phong Giám Mục của Đức Giám Mục tân cử Beckman sẽ được cử hành vào ngày 26 tháng 7 năm 2024. Mọi chi tiết cho Thánh Lễ Truyền Chức sẽ được công bố sau.