Chúa Nhật thứ hai hằng tháng, Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa sẽ có một giờ Chầu Thánh Thể để tôn thờ, cảm tạ chúc tụng và đền tạ Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể trước thánh lễ Chúa Nhật. Khởi đầu lúc 8:30 am.