CÁC BÀI ĐỌC 11/12/2022

BÀI ĐỌC Is 35, 1-6a. 10 Trích sách Tiên tri Isaia. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng: Đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmel...

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ GIÁNG SINH

Lễ Giáng Sinh năm nay sẽ vào Chúa Nhật, bởi đó, Giáo Xứ sẽ có những Thánh Lễ: Thứ Bảy (24-12):       8:00 pm Thánh Nhạc Đêm Giáng Sinh 9:00 pm Thánh Lễ Nửa Đêm Chúa Nhật (25-12): 10:00 am Đại Lễ Chúa Giáng...

CÁC BÀI ĐỌC 4/12/2022

BÀI ĐỌC Is 11, 1-10 Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và...